Referenties

PALLAS Reactor

Grote projecten & Onderhoud

Duet is legal counsel van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) en adviseert PALLAS bij onder meer de aanbesteding en contractering van de PALLAS Reactor en het Nuclear Health Centre op de Energy & Health Campus in Petten, Noord-Holland.

De PALLAS Reactor is de nieuwe medische isotopenreactor die de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gaat vervangen. De PALLAS-Reactor wordt specifiek gebouwd voor de productie van isotopen voor diagnose en therapie en voor (medisch) nucleair onderzoek. Door de komst van de PALLAS-Reactor kan Nederland de komende 50 jaar miljoenen mensen blijven voorzien van isotopen voor medische behandelingen.

Het team van Duet heeft in nauwe samenwerking met het projectteam van PALLAS de aanbesteding en contractering van de hoofdaannemer voor dit project begeleid. Omdat aannemers in deze tijden niet of zeer selectief inschrijven op risicovolle grote projecten, is gekozen voor een innovatieve contractvorm waarbij op basis van een gedetailleerde raming een richtprijs wordt vastgesteld en wordt afgerekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Met een pain/gain mechanisme wordt bevorderd dat de werkelijke kosten onder de richtprijs uitkomen. Mede op verzoek van de markt is bij dit project gebruik gemaakt van een NEC4 Cost+ contract.

Met de gunning aan de Spaanse bouwer FCC Construcción is het aanbestedingstraject geheel conform planning en zonder juridische procedures doorlopen en succesvol afgerond. Gedurende de uitvoeringfase van dit project zal Duet PALLAS juridisch blijven ondersteunen als sparringpartner.

Lees hier meer over de gunning aan FCC.

 

Contactpersonen

/site/assets/files/1063/daniel-santurio-gonzalez.jpg

mr. ir. Daniel Santurio González

advocaat

+31 (0)6 11924108
/site/assets/files/1070/zara-gulikers.jpg

mr. Zara Gulikers

advocaat

+31 (0)6 12029880