Naar het hele team

mr. Zara Gulikers

advocaat

Neem contact op:

+31 (0)6 12029880

Zara staat partijen bij in de bouw-, infrastructuur- en energiesector. Zij adviseert en procedeert over diverse aanbestedings- en bouwrechtelijke onderwerpen, zowel in de (voorbereiding van de) aanbestedingsprocedure als in de uitvoering van een project. Zara focust zich onder meer op de begeleiding van grote complexe bouwprojecten, zoals de PALLAS Reactor en Nuclear Health Centre in Petten en de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Den Bosch.

Naast het opstellen en beoordelen van traditionele bouwcontracten op basis van de UAV en UAV-GC stelt zij ook contracten op met ver(der)gaande samenwerkingsvormen zoals twee-fasen (waaronder bouwteams), allianties en verschillende contracten met toepassing van Cost+ (waaronder NEC4 en FIDIC). Daarnaast heeft zij kennis van uiteenlopende vastgoedgerelateerde onderwerpen vanuit haar eerdere ervaring in de vastgoedtransactiepraktijk (specialisatie huurrecht).

Zara is docent bij Conducto Opleidingen Inkoop & Aanbesteden.

 

Werkervaring

  • Croon advocaten, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht (2021-2024)

  • Houthoff, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht (2020-2021)

  • Houthoff, advocaat vastgoedtransacties (2018-2020)