Referenties

Inkopen Sociaal Domein Fryslân

Zorg & Sociaal domein

Na de decentralisatie in 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De Friese gemeenten hebben toen een nieuwe organisatie in het leven geroepen: Sociaal Domein Fryslân (SDF). Sinds 2017 adviseren wij Sociaal Domein Fryslân over de inkoop van alle vormen van jeugdhulp en maatschappelijke voorzieningen.

Het team van Duet advocaten heeft inmiddels verscheidene open house- en aanbestedingsprocedures van SDF begeleid en was nauw betrokken bij de inkopen van onder meer hoogspecialistische jeugdhulp, specialistische jeugdhulp, crisishulp, dyslexiezorg, pleegzorg, ambulant beschermd wonen en intramuraal beschermd wonen.

Daarnaast adviseert Duet advocaten SDF doorlopend over uiteenlopende vraagstukken met betrekking de uitvoering van de verschillende overeenkomsten. De advocaten van Duet advocaten hebben SDF ook succesvol bijgestaan in een kort geding over reële tarieven en in verscheidene kort gedingen over geschiktheidseisen met betrekking tot effectieve interventies.

Contactpersonen

/site/assets/files/1062/nienke-keus-goldberg.jpg

mr. Nienke Keus-Goldberg

advocaat

+31 (0)6 29384965
/site/assets/files/1064/guilia-van-den-beuken.jpg

mr. Giulia van den Beuken

advocaat

+31 (0)6 57334181