Naar het hele team

mr. Nienke Keus-Goldberg

advocaat

Neem contact op:

+31 (0)6 29384965

Nienke bezit specifieke deskundigheid op het gebied van samenwerkingsvormen bij complexe bouw- en renovatieprojecten. Bij dergelijke projecten stelt zij de aanbestedingsstukken en contracten op en begeleidt zij de aanbestedingsprocedures.

Voorbeelden van projecten waar Nienke betrokken bij is (geweest) zijn de dijkversterking Markermeerdijken voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de ontmanteling en sanering van fosforfabriek Thermphos, de renovatie van de Domtoren, de renovatie van station Lelylaan en verschillende aanbestedingen voor het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam, zoals de nieuwe Verkeerscentrale Amsterdam en de raamovereenkomst Technische adviesdiensten wegtunnels.

Nienke heeft daarnaast bijzondere affiniteit en jaren ervaring met de inkoop van zorg in het sociaal domein (Jeugdzorg en Wmo) en de toepassing van reële tarieven.

Zij is sinds 2019 lid van de Corporate Tenderboard van Rijkswaterstaat, die adviseert over de aanbestedingen en contractvormen van de grootste bouwprojecten van Nederland.

Nienke is aangemerkt als “Leading Individual Construction 2023” in The Legal 500.

 

Werkervaring

  • Croon advocaten, oprichter en advocaat-partner bouw- en aanbestedingsrecht (2009-2023)

  • Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht (2003-2009)