Referenties

Inkoop jeugdhulp Den Haag

Zorg & Sociaal domein

In de gemeente Den Haag maken ruim 15.000 jeugdigen gebruik van jeugdzorg. Het grootste deel van hen ontvangt jeugdzorg in de vorm van jeugdhulp zonder verblijf. De gemeente heeft ervoor gekozen de ondersteuning voor deze vorm van jeugdhulp per 1 januari 2024 anders te organiseren en te bekostigen.

Den Haag bestaat uit verschillende wijken met soms hele grote sociale problemen. Omdat er sprake was van een versnipperd aanbod van 180 aanbieders, is er in het nieuwe stelsel voor gekozen de stad ‘op te knippen’ in vier gebiedspercelen en per gebied één (combinatie van) aanbieder(s) opdracht te geven om de jeugdhulp wijk- en gezinsgericht te bieden. Er wordt daarnaast niet langer uitgegaan van een bekostiging per jeugdige die jeugdhulp ontvangt (p*q bekostiging). De gecontracteerde aanbieders krijgen nu voor alle jeugdigen in een bepaald gebied een vast lumpsumbedrag, ongeacht of de jeugdigen in dat gebied van jeugdhulp gebruikmaken (populatiebekostiging of taakgerichte bekostiging).

De advocaten van Duet hebben de gemeente Den Haag geadviseerd over de opzet en uitvoering van de aanbesteding van het Haags Toekomstperspectief Jeugd- en Gezinshulp, zoals de stelselwijziging officieel heet. Gekozen is voor een dialooggerichte procedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS) gericht op samenwerking en partnerschap. De aanbesteding is conform planning en zonder juridische procedures verlopen en daarmee succesvol afgerond. Ook heeft het team van Duet geadviseerd over de toepassing en aanpassing van de contractstandaarden jeugd, waarvan het gebruik tijdens het inkooptraject voor gemeenten verplicht werd.

Meer weten over de koerswijziging van de gemeente Den Haag? Lees hier het interview met Wim Bijl en Gerben Hagenaars op het platform van PONT | Zorg&Sociaal.

Altijd oplossingsgericht

“Sanne en Giulia hebben de gemeente Den Haag uitstekend ondersteund bij de aanbesteding van de dialooggerichte SAS-procedure voor de lokale Jeugdhulp en bij de implementatie van de overeenkomsten. Het is de eerste keer dat de Gemeente Den Haag een dialooggerichte SAS-procedure heeft doorlopen. Duet advocaten heeft ons hierbij goed geholpen om binnen de kaders van de Aanbestedingswet de ruimte te zoeken die recht doet aan dit complexe proces, waarbij we samen met jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders een nieuw lokaal jeugdhulpstelsel hebben vormgegeven. De samenwerking is erg prettig en constructief. Sanne en Giulia werken snel, zorgvuldig en zijn altijd oplossingsgericht.”

Wim Bijl, projectleider inkoop Toekomstperspectief Jeugd- en Gezinshulp Den Haag

Contactpersonen

/site/assets/files/1065/sanne-groenwold.jpg

mr. Sanne Groenwold

advocaat

+31 (0)6 23585230
/site/assets/files/1064/guilia-van-den-beuken.jpg

mr. Giulia van den Beuken

advocaat

+31 (0)6 57334181