Naar het hele team

mr. Sanne Groenwold

advocaat

Neem contact op:

+31 (0)6 23585230

Sanne is in brede zin gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke onderwerpen en heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van complexe inkoop- en aanbestedingsprocedures. Sanne heeft bijzondere expertise op het gebied van inkoop en aanbesteden binnen het sociaal domein. Zij is op de hoogte van actuele sociaal domein gerelateerde thema’s en ontwikkelingen, zoals reële tarieven, winstnormering, zorgfraude en Bibob.

Ook behandelt Sanne bouwrechtelijke en contractenrechtelijke zaken. Haar focus ligt daarbij op het adviseren van professionele opdrachtgevers bij de realisatie van grote bouwprojecten zoals de aanleg van de Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag, de renovatie van het Binnenhof en de realisatie van de PALLAS Reactor en het Nuclear Health Centre in Petten. Zij heeft ervaring met zowel traditionele bouwcontracten (UAV en UAV-GC) als meer op samenwerking gerichte bouwcontracten, zoals allianties, twee fasen contracten (waaronder bouwteams) en verschillende Cost+ contracten (NEC4 en FIDIC). Waar nodig staat Sanne haar cliënten bij in juridische procedures bij de civiele rechter en de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.

Sanne doceert en publiceert regelmatig over het bouw- en aanbestedingsrecht voor verschillende instituten en in vakbladen. Daarnaast is zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

 

Werkervaring

  • Croon advocaten, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht (2018-2023)

  • Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht (2015-2018)

  • PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, juridisch adviseur aanbesteden (2015)

  • Hanzehogeschool Groningen, inkoopadviseur Europees aanbesteden en docent juridische aspecten Facility Management (2010-2014)