Expertteams

Grote projecten & Onderhoud

De advocaten van Duet zijn betrokken bij de totstandkoming van de grootste bouwprojecten in Nederland. Zij hebben veel ervaring met het opzetten van complexe aanbestedingen en het begeleiden van bouwprojecten. Duet adviseert over verschillende innovatieve en op samenwerking gerichte aanbestedings- en contractvormen, waarbij steeds wordt gezocht naar de optimale balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid. Daarbij hebben zij oog voor het maatschappelijk en politiek/bestuurlijk krachtenveld en alle betrokken stakeholders. 

De kracht van Duet is dat opdrachtgevers onze advocaten vaak al in vroeg stadium bij het project betrekken, soms zelfs al in de planvormingsfase. Hierdoor heeft het team veel ervaring met het opstellen van bestuurlijke- en samenwerkingsovereenkomsten, inkoop- en contracteringstrategieën, aanbestedingsdocumenten en verschillende soorten bouw- en onderhoudscontracten. Daarnaast adviseren onze advocaten tijdens de uitvoeringsfase van een project over de gevolgen van complexe wijzigingen. Waar nodig staan zij opdrachtgevers bij in geval van geschillen en juridische procedures. 

Contactpersonen

/site/assets/files/1062/nienke-keus-goldberg.jpg

mr. Nienke Keus-Goldberg

advocaat

+31 (0)6 29384965
/site/assets/files/1063/daniel-santurio-gonzalez.jpg

mr.ir. Daniel Santurio González

advocaat

+31 (0)6 11924108