Referenties

Wegtunnels Amsterdam

Grote projecten & Onderhoud

De vijf wegtunnels van de gemeente Amsterdam zijn een essentiële schakel in het wegennetwerk. Om de beschikbaarheid en veiligheid van de tunnels te vergroten worden deze aangepakt. Daarbij streeft de gemeente naar een hoge mate van uniformiteit om doelmatig invulling te kunnen geven aan toekomstbestendig beheer en onderhoud van de wegtunnels. De Piet Heintunnel en de Amsterdam Arenatunnel worden volledig gerenoveerd, de Michiel de Ruijtertunnel krijgt een upgrade inzake brandveiligheid en ook bij de IJtunnel is groot onderhoud voorzien. Bij alle vijf tunnels worden aanpassingen gedaan aan de systemen inzake bediening, besturing en bewaking (3B) zodat de tunnels op uniforme wijze en vanuit een uniforme bediendesk in de nieuw te realiseren verkeerscentrale kunnen worden bediend en bewaakt. De advocaten van Duet hebben de gemeente geadviseerd over de meest geschikte contractvorm per project, wat heeft geleid tot de toepassing van onder meer een alliantie en een bouwteam. De bijbehorende overeenkomsten hebben zij in nauwe afstemming met de gemeente opgesteld.

Contactpersonen

/site/assets/files/1067/martijn-claasesen.jpg

mr. ir. Martijn Claassen

advocaat

+31 (0)6 20942011
/site/assets/files/1062/nienke-keus-goldberg.jpg

mr. Nienke Keus-Goldberg

advocaat

+31 (0)6 29384965