Referenties

Verkeerscentrale Amsterdam

Duurzaamheid & Energie

De gemeente Amsterdam werkt op dit moment aan de realisatie van de nieuwe verkeerscentrale. Vanuit de verkeerscentrale vindt bediening en bewaking van alle vijf wegtunnels en het verkeersmanagement van de gemeente Amsterdam plaats. Met de realisatie van het gebouw en de gebouwgebonden installaties streeft de gemeente naar een zo laag mogelijke milieubelasting, zonder dat dit in conflict is met de geldende eisen met betrekking tot de technische kwaliteit. De gemeente Amsterdam heeft om die reden een Milieu Prestatie Gebouw (MPG)-berekening laten opstellen waarbij de milieu-impact van het te realiseren werk is uitgedrukt in euro’s (€) per m2 BVO per jaar. De advocaten van Duet hebben de gemeente geadviseerd hoe de MPG als kwalitatief (sub)gunningscriterium in de aanbestedingsprocedure te betrekken zodat in concurrentie het beste resultaat qua duurzaamheid zou kunnen worden behaald.

Contactpersonen

/site/assets/files/1062/nienke-keus-goldberg.jpg

mr. Nienke Keus-Goldberg

advocaat

+31 (0)6 29384965
/site/assets/files/1067/martijn-claasesen.jpg

mr. ir. Martijn Claassen

advocaat

+31 (0)6 20942011