Referenties

Noord/Zuidlijn

Grote projecten & Onderhoud

Toen wij in 2009 aan de slag gingen bij de Noord/Zuidlijn verkeerde dat project in een grote crisis. Door de verzakking van historische panden aan de Vijzelgracht was het werk aan de stations Vijzelgracht en Rokin stilgelegd. Eén van de centrale vragen was toen: moeten we gaan procederen tegen de betrokken aannemers of kiezen we voor een andere strategie?

Samenwerken

Samenwerken werd het devies. Daniel Santurio: “Wij adviseerden niet te gaan procederen. Dat zou tot nog meer vertraging leiden, met alle bijkomende schade en kosten. Ook zou de relatie met de betrokken aannemers er niet beter op worden, terwijl er nog een lange gezamenlijke weg was af te leggen. Wij hebben dan ook voorgesteld om verder te kijken dan het grote gelijk of de juridische consequenties. Wij waren van oordeel dat projectbureau en aannemer elkaars expertise moesten benutten. Dat kon onder andere door het bestaande contract te herzien en nieuwe afspraken te maken die gebaseerd waren op een vergaande samenwerking met de aannemer. Basisvoorwaarde daarbij was dat de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer zo transparant mogelijk moest zijn.”

Korte lijnen

Dit heeft geleid tot een nieuwe dynamiek, waarbij de partijen niet meer tégen maar mét elkaar begonnen te werken. Onze advocaten waren daar intensief bij betrokken en waren veel te vinden bij de cliënt in de bouwkeet. Dicht op het werk zodat direct gereageerd kon worden op dagelijkse ontwikkelingen. Daniel Santurio: “Over een groot en complex project als de Noord/Zuidlijn kun je naar onze overtuiging niet op afstand adviseren. Ons advies leidde niet alleen tot een relatief snelle hervatting van het graven, maar bleek ook de beste aanpak voor de tegenvallers die zich hierna hebben voorgedaan.”

Afbouwcontract Noord/Zuidlijn

Deze op samenwerking gerichte filosofie is de standaard geworden voor de andere aanbestedingen die nog moesten plaatsvinden. Daniel Santurio: “De opgedane ervaring hebben we bijvoorbeeld ingebracht bij de aanbesteding van de omvangrijke afbouwwerkzaamheden van de Noord/Zuidlijn. Daarvoor hebben wij een geïntegreerd contract opgesteld, met ontwerpruimte en ontwerpverantwoordelijkheid voor de aannemer.”.

De aanbesteding van dit Design & Construct contract vond plaats door middel van een concurrentiegerichte dialoog. Deze contract- en aanbestedingsvorm waren destijds nieuw voor de gemeente Amsterdam. Inmiddels past de gemeente deze regelmatig en met succes toe.

Adviseren hoe het wel kan, in plaats van alleen te zeggen wat er allemaal niet kan

“In zo’n complexe en dynamische periode als net na de verzakkingen bij de Vijzelgracht zit je als manager niet te wachten op klassieke juristen die je vertellen wat er allemaal niet kan. Integendeel, ik wil ook horen wat er wel kan, hoe we problemen goed en duurzaam kunnen oplossen. Dat is precies wat de advocaten bijdroegen. Hun op samenwerking en oplossingsgerichte houding heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld in het weer op de rails krijgen van dit toen ontspoorde project.”

Gerard Scheffrahn, destijds Directeur Uitvoering, Metro en Tram bij de gemeente Amsterdam

Contactpersonen

/site/assets/files/1063/daniel-santurio-gonzalez.jpg

mr. ir. Daniel Santurio González

advocaat

+31 (0)6 11924108
/site/assets/files/1067/martijn-claasesen.jpg

mr. ir. Martijn Claassen

advocaat

+31 (0)6 20942011